Anglų kalbos kursai
Sveiki atvykę į anglų kalbos kursus!
Norite išmokti 
anglų 
kalbą, nes ši kalba Jums bus reikalinga darbui, mokslui ar šiaip savo malonumui?

Norite, kad bendravimas 
anglų
 kalba Jums nebekeltų streso? 

Tada 
anglų
 kalbos kursai „Mokslo namuose“ kaip tik Jums!

Stengiamės prisitaikyti prie besimokančiųjų poreikių,visada atsižvelgiame į Jūsų pasiūlymus ir pastabas. 
Dėstytojus parenkame atsižvelgdami į jų profesionalumą,sugebėjimą taikyti pažangias mokymo metodikas, 
Savo mokykloje siūlome draugišką ir šiltą amosferą jaukiose mūsų klasėse. Užsiėmimų metu vaišiname kava ir arbata. Paskaitos vyksta nedidelėmis grupėmis. 
Kursai vyksta pačiame Vilniaus centre, šalia centrinės universalinės parduotuvės, Konstitucijos pr. 12-302, 6 įėjimas.
Pabaigus kursus išduodame kursų baigimo PAŽYMĖJIMUS.


Pradedame naują 3 dalių blogo seriją "Anglų kalbos žodyno naujienos", kurioje rasite pačius naujausius 2010, 2011 ir 2012m į Oxford English Dictionary įtrauktus žodžius. Kaip ir lietuvių kalbininkai, anglai kruopščiai dirba kiekvienais metais įtraukdami į savo žodyną vis naujų žodžių. Kai kurie jų yra naujai sukurti apibūdinti tam tikrus šiuolaikinio pasaulio daiktus ar reiškinius, o kai kurie - tiesiog paimti iš kasdienės žargoninės kalbos ir įtraukiami į oficialų žodyną.  
 
2010m. ANGLŲ KALBOS ŽODYNO NAUJIENOS
 
Chillax
/tʃɪˈlaks/verb informal
 

calm down and relax: you can dance to your favourite tune, chillax, or have friends over.

Nurimti ir atsipalaiduoti (veiksmažodis)

 

 

LBD
noun (plural LBDs) (informal)
 

a little black dress: you can’t go wrong with an LBD for premières or parties

Maža juoda suknelė (daiktavardis)

 

 

 

Frenemy
/ˈfrɛnəmi/ noun (plural frenemies) informal
 

a person with whom one is friendly despite a fundamental dislike or rivalry.

Žmogus, su kuriuo elgiamasi draugiškai, nepaisant esmines antipatijos ar konkurencijos.

 

 

Steampunk
/ˈstiːmpʌŋk/ noun
 

a genre of science fiction that typically features steam-powered machinery rather than advanced technology.

Mokslinės faktastikos žanras, vaizduojantis garais varomas mašinas, o ne pažangias technologijas.

 
 
Netbook
/ˈnɛtbʊk/ noun
 

a small laptop computer designed primarily for accessing Internet-based applications.

Mažas nešiojamas konpiuteris sukurtas ir pritaikytas pagrinde naršymui internete.

 

 

 

Bargainous

/ˈbɑːgɪnəs/ adjective British informal

 
costing less than is usual or than might be expected; cheap or relatively cheap: the best and most bargainous sunglasses around

Kainuojantis mažiau nei įprasta ar tikimasi; pigus ar palyginti pigus.

 

Defriend

/ˌdiːˈfrɛnd/ verb

remove (someone) from a list of friends or contacts on a social networking site: she broke up with her boyfriend, but she hasn’t unfriended him

Pašalinti (kažką) iš draugųsąrašo realiai ar socialiniame tinklalapyje.

 

Vuvuzela

/vuːvəˈzɛlə/ noun (trademark in the UK)

 
a long horn blown by fans at soccer matches in South Africa.

Ilgas ragas, pučiamas futbolo sirgalių varžybose PietųAfrikoje.

 
 
 

Staycation

/steɪˈkeɪʃ(ə)n/ noun informal

 
a holiday spent in one’s home country rather than abroad, or one spent at home and involving day trips to local attractions.

Atostogos, kurias asmuo praleidžia savo namuose ar vasarnamyje, aplankydamas vietines žymias vietas, o ne keliaudamas į užsienį.

 
 
 

Automagically

adverb informal

 

(especially in relation to the operation of a computer process) automatically and in a way that seems ingenious, inexplicable, or magical: just type in the name of what you want to listen to, and it automagically appears on your computer

(ypač susiję su komputerinių procesų veikimu) automatiškai, originaliai, nepaaiškinamai ar magiškai.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parengė E.R. pagal Oxford English Dictionary.