BLOGAS‎ > ‎

Norvegų kalbos tarimo taisyklės IV

Nežinomas naudotojas paskelbė 2012-08-12 23:51   [ atnaujinta 2012-08-13 00:33 ]

PAGRINDINĖS RAIDŽIŲ BEI RAIDŽIŲ JUNGINIŲ SKAITYMO TAISYKLĖS NORVEGŲ KALBOJE

Antra dalis: BALSĖS

 Raidė arba raidžių junginys

 Tarimas

 Pozicija

 Pavyzdžiai

 Išimtys

 u

[iu:] – ilgas iuAtvirame

kirčiuotame skiemenyje arba prieš vieną priebalsį

Du, nu, tur, sur 

 u

[iu] – trumpas iu

Uždarame kirčiuotame skiemenyje

Buss, gutt, full, skuffetSkuff [´skuff], truffet [ʽtrufet]

 u

 

Prieš raidę mGummi [ʽgiumi]Pumpe [ʽpumpe]

 u

[u] - uPrieš –kk arba k + priebalsis

Sukker [´suker]

Bukser [ʽbukser]

Flukt [´fliukt]

Smukk [´smiukk]

Frukt [´friukt]

 u

Prieš –nk, -ng

Pung [´puŋ], munk [´muŋ]

 

 u

 Prieš  - m

Pumpe, dum [´dum]

Stum, gummi, sum

 u

 Prieš -ffSkuff  

 u

[ø] - ioSkoliniuose iš anglų kalbos Lunsj [´lønʃ] 

 y

[y:] – įtemptas i, tariamas atstačius lūpas į priekį, ilgas garsas

Atvirame kirčiuotame skiemenyjeBy, syv, nyt 

  y

[y] – trumpas garsas

Uždarame kirčiuotame sakinyje Nytt, bygge 

  y

[ø] - io

Dviejuose skaitvardžiuose

Sytten, sytti 

 æ

:] – atviras e, ilgas garsas

Atvirame kirčiuotame skiemenyje , prieš –r, -rl

 Nær, bære, ærlig 

 æ

[æ] – trumpas garsas

Uždarame kirčiuotame skiemenyje ir prieš r + priebalsis

Nærme, vært

 

 æ

[e:] – ilga e, panaši į lietuvišką ė

Atvirame kirčiuotame skiemenyje, prieš bet kokį priebalsį, išskyrus – r

Væte [ʽve:tə], Væpne [ʽve:pne], Sæd, fæl

 

 æ

[e] – e, trumpas garsas

Uždarame kirčiuotame skiemenyje, prieš bet kokį priebalsį išskyrus – r

Væske [ʽveske], Ætt [´et]

 

 ø

 [ø:] – io, ilgas garsas

Atvirame kirčiuotame skiemenyje ir prieš vieną priebalsį

 Fø, møte, før 

  ø

 [ø] – io, trumpas garsas

Uždarame kirčiuotame skiemenyje

 Møtte, høst 

 å

 [å:] – o, ilgas garsas

Atvirame kirčiuotame skiemenyje ir prieš vieną priebalsį

 Gå, grå, språk 

 å

 [å] – o, trumpas garsas Uždarame kirčiuotame skiemenyje Hånd, åtte, åpne 

Parengta pagal: S.V. Karpušina ir A.I. Uskov „Norvegų kalbos vadovėlis“. Maskva, 2005.
Comments