Norvegų kalbos kursai 
Sveiki atvykę į NORVEGŲ kalbos kursus!
Norite išmokti norvegų kalbą, nes ši kalba Jums bus reikalinga darbui, mokslui ar šiaip savo malonumui?
Norite, kad bendravimas norvegų kalba Jums nebekeltų streso?
Tada norvegų kalbos kursai „Mokslo namuose“ kaip tik Jums!
Stengiamės prisitaikyti prie besimokančiųjų poreikių,visada atsižvelgiame į Jūsų pasiūlymus ir pastabas.
Dėstytojus parenkame atsižvelgdami į jų profesionalumą,sugebėjimą taikyti pažangias mokymo metodikas,
Savo mokykloje siūlome draugišką ir šiltą amosferą jaukiose mūsų klasėse. Užsiėmimų metu vaišiname kava ir arbata. Paskaitos vyksta nedidelėmis grupėmis.
Kursai vyksta pačiame Vilniaus centre, šalia centrinės universalinės parduotuvės, Konstitucijos pr. 12-302, 6 įėjimas.
Pabaigus kursus išduodame kursų baigimo PAŽYMĖJIMUS.
TVARKARAŠTIS

Norvegų kalbos tarimo taisyklės VI

 
 
 
PAGRINDINĖS RAIDŽIŲ BEI RAIDŽIŲ JUNGINIŲ SKAITYMO TAISYKLĖS NORVEGŲ KALBOJE
PRIEBALSIAI I.
 
 

 Raidė arba raidžių junginys

 Tarimas

 Pozicija

 Pavyzdžiai

 Išimtys

 b

 [b]

Visais atvejais išskyrus prieš s, t

 By, nabo 

 b

 [p]

Prieš s ir t

 Klebte, Ibsen 

 c

 [s]

Kitais atvejais

 Circa, celle 

 c

 [k]

Prieš priešakinės eilės balsius (i, e)

 Cowboy 

 ch

 [ʃ]

Prancūziškos ir angliškos kilmės žodžiuose Charmant, Champion [´ʃæmpiån] 

 ch

 [k]

Vokiškos ir itališkos kilmės žodžiuose

Scherzo [´skærsto]. Chianti [ki´anti]

 

 d

 [d]

Visais atvejais išskirus prieš t, s ir kuomet netariama visai

 Dag, bade, glede 

 d

 [t]

Prieš t, s

 Godt, tilfreds 

 d

 [s]

 Junginyje ds

Ødsel [´øssəl], eldst [elst]

 

 d

 [n]

 Junginyje nd  Sende [ʽsenne]

andre [ʽandrə], hundre [ʽhundre]

 d

 [l]

 Junginyje ld  Ild [ill]

Eldre [´eldre], bilde [´bilde]

 d

 [-]

 Žodžio gale po ilgo balsio God, glad, død (miręs)

Syd [´sy:d]

Ned [´ne:d]

Gud [´gu:d]

Død [´død] (mirtis)

 d

 [-]

 Prieš r ir ilgą balsį Bord, jord, nord, fjord, ord

Ferdig [ʽfæ:di]

Verden

 f

 [f]

Visais atvejais, išskyrus žodį tylft

 Tylft [´tylt] 
 
Parengta pagal: S.V. Karpušina ir A.I. Uskov „Norvegų kalbos vadovėlis“. Maskva, 2005.