Privatumo politika

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA                                                                                                      

                                                                                                             Patvirtinta:

                                                                                                            2018 04 04

                                                                                                            Direktorė

                                                                                                            Saulė Endriukaitienė

 

1.      Bendrosios nuostatos.

UAB „Mokslo namai“ įmonės kodas 301850766, buveinės adresas Žirmūnų 68A-303, Vilnius  (toliau– Įmonė) yra duomenų valdytoja pagal Bendrųjų duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 4str. (7) ir yra atsakinga už savanoriškai įmonei perduodamų asmens duomenų sąžiningą bei teisėtą tvarkymą bei priežiūrą.

2.      Duomenų rinkimas.

1.1. Sudarydami paslaugų ir kitas sutartis, bei vykdydami savo sutartinius įsipareigojimus galime rinkti šiuos duomenis:

1.1.1.      Vardas, pavardė;

1.1.2.      Asmens kodas;

1.1.3.      Gyvenamoji vieta ar buveinės adresas;

1.1.4.      Banko sąskaitos Nr.;

1.1.5.      Individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo Nr.;

1.1.6.      Asmens tapatybės kortelės ar paso duomenys;

1.1.7.      Banko sąskaitos numeris;

1.1.8.      Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurią atstovaujate, pavadinimas ir jūsų pareigos;

1.1.9.      Elektroninio pašto adresas;

1.1.10.  Telefono numeris;

1.1.11.  Parašas;

1.1.12.  Vykusią komunikaciją (socialiniame tinkle, raštu ar elektroniniu paštu)

1.2. Administruodami kalbų mokyklos studentus, bei tvarkydami Jūsų pateiktus užklausas, prašymus, skundus galime rinkti šiuos duomenis:

1.2.1.      Vardas, pavardė;

1.2.2.      Banko sąskaitos numeris;

1.2.3.      Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurią atstovaujate, pavadinimas ir jūsų pareigos;

1.2.4.      Elektroninio pašto adresas;

1.2.5.      Telefono numeris;

1.2.6.      Parašas;

1.2.7.      Vykusią komunikaciją (socialiniame tinkle, raštu ar elektroniniu paštu)

1.3.Tiesioginės rinkodaros tikslu, informuodami Jus apie savo teikiamas paslaugas, naujienas galime rinkti šiuos duomenis:

1.3.1.      Vardas, pavardė;

1.3.2.      Elektroninio pašto adresas;

1.3.3.      Telefono numeris;

1.4.Susisiekus su mumis telefonu, elektroniniu paštu ar žinute socialiniuose tinkluose, mes registruojame kreipimosi į mus faktą ir galime išsaugoti komunikacijos turinį bei jūsų kontaktinius duomenis.

1.5.Jaunesni nei 16 metų asmenys gali susisiekti su mumis, bet negali teikti savo duomenų tiesioginei rinkodarai neturėdami tėvų/globėjų sutikimo.

1.6.Galime rinkti  ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ir naršyklę, IP adresą ir vietą, jūsų reklamavimo identifikatorių (IDFA), apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus jums apsilankius platformoje bei naršymo veiksmus su jūsų sutikimu

3.      Duomenų rinkimo pagrindai bei saugojimo terminai.

3.1. UAB „Mokslo namai“ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

3.2. Sudarydami paslaugų ir kitas sutartis, bei vykdydami savo sutartinius įsipareigojimus, administruodami kalbų mokyklos studentus, tvarkydami pateiktas užklausas, prašymus, skundus duomenis galime rinkti:

3.2.1.      siekdami įvykdyti sutartį (Reglamento 6 str. 1(b))

3.2.2.      vykdydami teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1(c))

3.2.3.      turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f))

3.3. Paslaugų ir kitų sutarčių duomenis saugome sutarties galiojimo metu ir 10 metų sandoriui pasibaigus. Kitus duomenis saugome 3 metus po suteiktos paslaugos pabaigos.

3.4.Tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y., siekdami pranešti jums aktualią informaciją apie save ir savo teikiamas paslaugas, duomenis galime rinkti:

3.4.1.      turėdami jūsų sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))

3.4.2.      LR Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. pagrindu

         3.4.3.      Tiesioginės rinkodaros tikslais surinktus duomenis saugome 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galite bet kuriuo metu.

4.      Duomenų atskleidimas ir apsauga.

4.1.Jūsų asmeniniai duomenys perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik siekiant tinkamai įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus.

4.1.1.       mūsų partneriams, teikiantiems informacinių technologijų, audito, teisines ir kitas paslaugas:

4.1.2.      elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, teisininkams, konsultantams, auditoriams, informacinių technologijų priežiūros paslaugas ir kitas paslaugas mums teikiančioms bendrovėms;

4.1.3.      valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms;

4.1.4.      Google (Google Analytics paslauga), duomenys perduodami į JAV. Duomenys saugomi pagal „Privacy Shield“ programą, apie kurią plačiau pasiskaityti galite čia.

4.1.5.      Visiems šiems paslaugų tiekėjams bus suteikiama tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

4.1.6.      UAB „Mokslo namai“ imasi visų tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, tačiau nė viena svetainė nei internetu atliekama operacija, nei kompiuterių sistema ar tuo labiau belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Įmonė įsipareigoja dėti visas pastangas, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, bet negarantuoja įmonės platformoje perduodamų jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo.

4.1.7.      Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką. Gavusi jūsų asmens duomenis, įmonė taikys griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.

5.      Teisės ir įsipareigojimai.

5.1. Duomenų savininkas turi teisę kreiptis į UAB „Mokslo namai“:

5.1.1.      kad Įmonė, nustačiusi duomenų subjekto asmens tapatybę, supažindintų duomenų subjektą su tvarkomais jo asmens duomenimis, informuotų,  kokie jo asmens duomenys, iš kokių šaltinių gauti, kokiu tikslu ir kaip tvarkomi, kam teikiami;

5.1.2.      kad Įmonė ištaisytų neteisingus, neišsamius, netikslius duomenų subjekto asmens duomenis ir /ar sustabdytų tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

5.1.3.      kad Įmonė sunaikintų neteisėtai sukauptus duomenų subjekto asmens duomenis arba sustabdytų, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

5.2.Duomenų savininkas turi teisę nesutikti, kad:

5.2.1.      būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ir įsipareigoja savo teisiškai pagristą nesutikimą pateikti Įmonei raštu arba būdu, kuriuo galima atpažinti duomenų subjekto tapatybę, jei šis nuspręstų, kad Įmonė duomenų subjekto duomenis tvarko neteisėtai;

5.2.2.      būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, ir turi teisę nenurodyti tokio nesutikimo motyvų.

6.      Slapukai.

UAB „Mokslo namai“ svetainėje yra naudojami slapukai. Angliškai žinomi kaip „cookies“, jie yra įrašomi į jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, jums apsilankius interneto svetainėje. Slapukai leidžia serveriui rinkti informaciją iš naršyklės, todėl jums nereikia jos iš naujo įvesti grįžus į tą interneto svetainę arba naršant nuklydus iš vieno tinklalapio į kitą. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com.  Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html . Pas mus besireklamuojantieji arba mokėjimo paslaugų teikėjai irgi gali siųsti Jums slapukus. Savo interneto svetainėje mes skelbiame Google Adsense interesais paremtas reklamas. Jas taip, kad atspindėtų Jūsų interesus, parenka Google. Kad nustatytų Jūsų interesus, Google seks Jūsų elgesį internete naudodama slapukus. Jūs galite peržiūrėti, ištrinti ir pridėti interesų kategorijas, susietas su Jūsų naršykle, naudodami Google bendrovės Ads Preference Manager, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/. Jūs galite atsisakyti Adsense partnerių tinklo slapuko adresu http://www.google.com/privacy_ads.html . Tačiau šiame atsisakymo mechanizme naudojamas slapukas, ir jeigu Jūs ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio, tai Jūsų atsisakymas nebus išsaugotas. Kad užsitikrintumėte, jog atsisakymas būtų išsaugotas konkrečiai naršyklei, turėtumėte naudoti Google naršyklės įskiepį, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/plugin . Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia Jums nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galite atsisakyti visų slapukų spausdami „Tools“ > „Internet Options“ > „Privacy“ ir pasirinkdami „Block all cookies“ (tai daroma paslenkant perjungiklį). Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią.

7.      Duomenys apie naudojamus slapukus.


Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

PHPSESSID

Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmv

Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje.

Įėjimo į puslapį metu

Atitinkamai 1d., 30 min., iki sesijos pabaigos, 10 min., neribotai.

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

_utmz

Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai.

Įėjimo į puslapį metu

2 dienos

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

catAccCookies

Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtą slapukų įspėjimą išsaugoti.

Įėjimo į puslapį metu

60 dienų

Unikalus identifikatorius.

„Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“ slapukai:

_ga

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Įėjimo į puslapį metu

2 metai

Unikalus identifikatorius

_gat

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Įėjimo į puslapį metu

1 min.

Unikalus identifikatorius

_gid

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Įėjimo į puslapį metu

1 dieną

Unikalus identifikatorius

 

8.      Privatumo politikos pakeitimas.

8.1.UAB „Mokslo namai“ Privatumo politika gali būti atnaujinta arba pakeista be atskiro pranešimo. Atnaujinta arba pakeista Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo įmonės interneto svetainėje. Įmonės administracija rekomenduoja pasitikrinti kiekvieną kartą, lankantis interneto svetainėje www.mokslonamai.lt.

UAB „Mokslo namai“ Privatumo politika parengta vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (Reglamentas (ES) 2016/679). Ši privatumo politika yra sudedamoji UAB „Mokslo namai“ Apskaitos politikos dalis patvirtinta 2018 04 04.

Susipažinti su reglamentu galite: Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Iškilus klausimams arba norint pateikti prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo kreiptis:

Adresu: Žirmūnų 68A-303, Vilnius

Telefonu: +370 659 35090

Elektroniniu paštu: kursai@mokslonamai.lt

Kontaktinis asmuo: direktorius Audrius Endriukaitis